Algemene voorwaarden van Mupac Automation B.V.

Algemene voorwaarden

Als lid van de Koninklijke Metaalunie hanteert Mupac Automation B.V. op al haar offertes, verstrekte opdrachten en gesloten overeenkomsten de voorwaarden van de Metaalunie.

Het betreft de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie aangeduid als Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.