Privacy verklaring van Mupac Automation B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mupac Automation B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatie gegevens
 • Bankrekeningnummer

Hoe worden uw gegevens gebruikt

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Mupac Automation B.V. personeelsgegevens over u verwerkt. Hierbij is telkens aangegeven welke gegevens Mupac Automation B.V. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om de gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Mupac Automation B.V. worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden is alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres en bankgegevens (Naam bank, IBAN en BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, locatie en telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Geautomatiseerde besluitvorming

Mupac Automation B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer programma's of systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Mupac Automation B.V.) tussen zit.

Hoe lang gegevens bewaard blijven

Mupac Automation B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mupac Automation B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mupac Automation B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mupac Automation B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Mupac Automation B.V. maakt gebruik van Google Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat Mupac Automation B.V. de volgende stappen heeft genomen:

 • Met Google Analytics is een bewerkingsovereenkomst gesloten
 • Het anonimiseren van uw IP-adres
 • Het uitzetten van "gegevens delen" binnen Google Analytics
 • Er geen gebruik gemaakt wordt van andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mupac Automation B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien u een verzoek heeft tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek heeft tot intrekking van uw toestemming of bezwaar heeft op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Mupac Automation B.V.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Mupac Automation B.V. zal uw verzoek zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, beantwoorden. Indien Mupac Automation B.V. uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven wat de reden van afwijzing is.

Mupac Automation B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mupac Automation B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mupac Automation B.V.

Laatst gewijzigd op 21 september 2020